Οροφές

Συστήματα επικάλυψης της δομικής οροφής με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

 

Τα συστήματα αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους:

 Γυψοσανίδας          Ορυκτών Ινών          Μεταλλικές

 

Δείγματα από τις εργασίες που έχουμε κάνει μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 Γκαλερί - Οροφές