Πυροφραγές

Τα στελέχη της εταιρείας μας έχουν παρακολουθήσει όλα τα απαιτούμενα σεμινάρια εφαρμογής των προϊόντων παθητικής  πυροπροστασίας  έτσι ώστε η τοποθέτηση τους να είναι άριστη.

Είμαστε στη διάθεση σας  να σας προτείνουμε υπεύθυνα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση για το κτίριο σας με τα συστήματα παθητικής πυροπροστασίας της εταιρείας HILTI.

 

Συστήματα Παθητικής Πυροπροστασίας.pdf