ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ γνωριμίας με την εταιρεία μας

Η ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν για εσάς,

όλα τα έξοδα της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας.

 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει εφόσον ο προυπολογισμός των εργασιών που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία μας

ανέρχεται άνω των 3.000,00€ (τρείς χιλιάδες ευρώ).